Chiến lược bán hàng: Bán như thế nào?

Đọc sách

Chiến lược bán hàng là bộ phận quan trọng của chiến lược kinh doanh, với việc xác định đúng các yếu tố: bán cái gì, bán cho ai, bán như thế nào.
Chiến lược cũng có thể được hiểu như những kế hoạch hành động của công ty nhằm hưởng ứng hoặc đề phòng những thay đổi từ môi trường bên ngoài, khách hàng và các đối thủ cạnh tranh.
Chiến lược bán hàng được xây dựng và điều chỉnh chủ yếu để hướng tới mục tiêu đạt doanh thu, đưa sản phẩm mới ra thị trường hay giành thị phần…
Thị trường là môi trường luôn biến động, do vậy chiến lược bán hàng cũng luôn phải được xem xét và điều chỉnh để phù hợp hơn với hoàn cảnh và mục tiêu mới.

“Bán cái gì” và “bán cho ai” là những yếu tố phải được xác định từ trước khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh.
Những bài báo dưới đây (đã đăng trên Doanh Nhân Sài Gòn Điện Tử) cung cấp các kinh nghiệm về cách xây dựng và triển khai yếu tố thứ ba trong chiến lược bán hàng – “bán như thế nào” – phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và thời gian nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Đọc sách

Từ khóa: